KOMPANIYA HAQIDA

“Oʼzmaxsusmontajqurilish” aktsiyadorlik kompaniyasi Oʼzbekiston Respublikasi Prezidentining 2014 yil 27 fevraldagi “Montaj va maxsus qurilish ishlarini tashkil etishni takomillashtirish chora-tadbirlari toʼgʼrisida”gi PQ-2136 - sonli qarori asosida tashkil etilgan.

Kompaniya 1965-1992 yillarda faoliyat koʼrsatgan Montaj va maxsus qurilish ishlari vazirligi va 1992-2014 yillarda faoliyat koʼrsatgan “Oʼzmontajmaxsusqurilish” uyushmasining huquqiy vorisi hisoblanadi... batafsilДавлат активларини бошқариш маркази иштирокчи ёки акциядор сифатида устав фондида 20 (йигирма) ва ундан ортиқ фоиз улушга эга бўлган хўжалик жамиятлари

РЎЙХАТИ

Affilangan shaxslar - yuridik shaxslarning, jismoniy shaxslarning to'liq nomi

Affilangan shaxs bo'lishiga asos

Affilangan shaxsning ustav fondidagi ulushi

soni

% ulushi

oddiy

imtiyozli

1

2

3

4

5

Бутиков Игорь Леонидович

Kompaniyaning kuzatuv kengashi a’zosi

0

0

0,00

Набиев Тулкин Набиевич

Kompaniyaning kuzatuv kengashi a’zosi

0

0

0,00

Шарипов Отабек Бекмуродович

Kompaniyaning kuzatuv kengashi a’zosi

0

0

0,00

Хайдаров Бахтиер Халимович

Kompaniyaning kuzatuv kengashi a’zosi

0

0

0,00

Шакиров Бахром Аскаралиевич

Kompaniyaning kuzatuv kengashi a’zosi

0

0

0,00

Шодиев Аъзам Хошимович

Kompaniya boshqaruvi a’zosi

0

0

0,00

Шоймарданов Илхом Пардаевич

Kompaniya boshqaruvi a’zosi

0

0

0,00

Азизов Улугбек Ибрагимович

Kompaniya boshqaruvi a’zosi

0

0

0,00

Асадуллаев Бахтиёр Хамидуллаевич

Kompaniya boshqaruvi a’zosi

0

0

0,00

Нурматова Сурайё Юсуповна

Kompaniya boshqaruvi a’zosi

0

0

0,00

Агенство по управлению государственными активами

Kompaniyaning ovoz beruvchi aktsiyalarining 20 foizidan ko'prog'iga egalik qiluvchi aksiyador

43 017 689

0

100

Общество с ограниченной ответственностью «JIZZAX MONTAJ MAXSUS QURILISH»

Kompaniya ustav fondida 20 foiz va undan ortiq miqdordagi egalik qiluvchi yuridik shaxs

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «FARGONA MAXSUS MONTAJ TEXNOLOGIYA»

Kompaniya ustav fondida 20 foiz va undan ortiq miqdordagi egalik qiluvchi yuridik shaxs

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «TOSHКENT MAXSUS MONTAJ MEXANIZASIYA»

Kompaniya ustav fondida 20 foiz va undan ortiq miqdordagi egalik qiluvchi yuridik shaxs

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «NAMANGAN MAXSUS MONTAJ QURILISH»

Kompaniya ustav fondida 20 foiz va undan ortiq miqdordagi egalik qiluvchi yuridik shaxs

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «ANDIJAN MAXSUS MONTAJ QURILISH»

Kompaniya ustav fondida 20 foiz va undan ortiq miqdordagi egalik qiluvchi yuridik shaxs

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «SIRDARYO MAXSUS MONTAJ QURILISH»

Kompaniya ustav fondida 20 foiz va undan ortiq miqdordagi egalik qiluvchi yuridik shaxs

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «BUXORO MAXSUS MONTAJ QURILISH»

Kompaniya ustav fondida 20 foiz va undan ortiq miqdordagi egalik qiluvchi yuridik shaxs

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «SAMARQAND MAXSUS MONTAJ QURILISH»

Kompaniya ustav fondida 20 foiz va undan ortiq miqdordagi egalik qiluvchi yuridik shaxs

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «SURXONDARYO UNIVERSAL MAXSUS MONTAJ QURILISH»

Kompaniya ustav fondida 20 foiz va undan ortiq miqdordagi egalik qiluvchi yuridik shaxs

0

0

0,00

Совместное предприятие Общество с ограниченной ответственностью «MAXSUSSHAXTAQURILISH»

Kompaniya ustav fondida 20 foiz va undan ortiq miqdordagi egalik qiluvchi yuridik shaxs

0

0

0,00

АО "93-махсустрест"

Kompaniya ustav fondida 20 foiz va undan ortiq miqdordagi egalik qiluvchi yuridik shaxs

0

0

0,00

АО "Портилатишсаноат"

Kompaniya ustav fondida 20 foiz va undan ortiq miqdordagi egalik qiluvchi yuridik shaxs

0

0

0,00

МЧЖ "Тошметрокурилиш"

Kompaniya ustav fondida 20 foiz va undan ortiq miqdordagi egalik qiluvchi yuridik shaxs

0

0

0,00

МЧЖ "Тошкент вилоят махсус монтаж курилиш"

Kompaniya ustav fondida 20 foiz va undan ortiq miqdordagi egalik qiluvchi yuridik shaxs

0

0

0,00

МЧЖ "Спецпромвентиляция"

Kompaniya ustav fondida 20 foiz va undan ortiq miqdordagi egalik qiluvchi yuridik shaxs

0

0

0,00

МЧЖ "Навоий махсус монтаж курилиш"

Kompaniya ustav fondida 20 foiz va undan ortiq miqdordagi egalik qiluvchi yuridik shaxs

0

0

0,00

МЧЖ "Жиззах махсус монтаж технология"

Kompaniya ustav fondida 20 foiz va undan ortiq miqdordagi egalik qiluvchi yuridik shaxs

0

0

0,00

МЧЖ "Карши махсус монтаж технология"

Kompaniya ustav fondida 20 foiz va undan ortiq miqdordagi egalik qiluvchi yuridik shaxs

0

0

0,00

МЧЖ "Наманган махсус монтаж технология"

Kompaniya ustav fondida 20 foiz va undan ortiq miqdordagi egalik qiluvchi yuridik shaxs

0

0

0,00

МЧЖ "Взрывпромдобича"

Kompaniya ustav fondida 20 foiz va undan ortiq miqdordagi egalik qiluvchi yuridik shaxs

0

0

0,00

Акционерное общество «Сувокава»

Ustav fondida yigirma va undan ortiq foizi jamiyatning ustav fondida yigirma yoki undan ortiq foiz egasi bo'lgan yuridik shaxs.

0

0

0,00

Акционерное общество «Кургонтепа дон махсулотлари»

0

0

0,00

Акционерное общество «Андижон вилояти машина трактор парки бирлашмаси»

0

0

0,00

Акционерное общество «Буз пахта тозалаш»

0

0

0,00

Акционерное общество «Андижон 1-сон пахтани кайта ишлаш»

0

0

0,00

Акционерное общество «Суфикишлок пахта тозалаш»

0

0

0,00

Акционерное общество «Пойтуг пахта тозалаш»

0

0

0,00

Акционерное общество «В. Усмонов номли Шахрихон пахта тозалаш»

0

0

0,00

Акционерное общество «Чинобод пахта тозалаш»

0

0

0,00

Акционерное общество «Андижон-пахта»

0

0

0,00

Акционерное общество «Асака-2 тажриба экспериментал пахта тозалаш»

0

0

0,00

Акционерное общество «А. Нурматов номли Хужаобод пахта тозалаш»

0

0

0,00

Акционерное общество «Андижонпахтасаноат»

0

0

0,00

Акционерное общество «Асака ёг»

0

0

0,00

Акционерное общество «Андижон электр тармоклари»

0

0

0,00

Акционерное общество «Тож Металл»

0

0

0,00

Акционерное общество «Андижон ёг-мой»

Ustav fondida yigirma va undan ortiq foizi jamiyatning ustav fondida yigirma yoki undan ortiq foiz egasi bo'lgan yuridik shaxs.

0

0

0,00

Акционерное общество «Андижон биокимё заводи»

Ustav fondida yigirma va undan ortiq foizi jamiyatning ustav fondida yigirma yoki undan ortiq foiz egasi bo'lgan yuridik shaxs.

0

0

0,00

Акционерное общество «Иссиклик манбаи»

0

0

0,00

Акционерное общество «Когон дон махсулотлари»

0

0

0,00

Акционерное общество «Бухоро вилояти машина трактор парки бирлашмаси»

0

0

0,00

Акционерное общество Территориальное объединение «Бухоропахтасаноат»

0

0

0,00

Акционерное общество «Бухоро гушт-сут савдо»

0

0

0,00

Акционерное общество «Когон ёг-экстракция заводи»

0

0

0,00

Акционерное общество «Иссиклик манбаи»

0

0

0,00

Акционерное общество «Бухоропарранда»

0

0

0,00

Акционерное общество «Жиззахдонмаҳсулотлари»

0

0

0,00

Акционерное общество «Зарбдор элеватори»

0

0

0,00

Акционерное общество «Дустлик дон маҳсулотлари»

0

0

0,00

Акционерное общество «Вилоят машина трактор парки бирлашмаси»

0

0

0,00

Акционерное общество «Зафаробод пахта тозалаш»

0

0

0,00

Акционерное общество «Дустлик пахта тозалаш»

0

0

0,00

Акционерное общество «Даштобод пахта тозалаш»

0

0

0,00

Акционерное общество «А. Икрамов пахта тозалаш»

0

0

0,00

Акционерное общество «Учтепа пахта тозалаш»

0

0

0,00

Акционерное общество «Жиззахпахтасаноат»

0

0

0,00

Акционерное общество «Жиззах худудий электр тармоклари корхонаси»

0

0

0,00

Акционерное общество «Жиззак пластмасса»

0

0

0,00

Акционерное общество «Дон халк ризки»

0

0

0,00

Акционерное общество «Кашкадарёдонмахсулотлари»

Ustav fondida yigirma va undan ortiq foizi jamiyatning ustav fondida yigirma yoki undan ortiq foiz egasi bo'lgan yuridik shaxs.

0

0

0,00

Акционерное общество «Шахрисабз туман машина трактор парки»

Ustav fondida yigirma va undan ortiq foizi jamiyatning ustav fondida yigirma yoki undan ortiq foiz egasi bo'lgan yuridik shaxs.

0

0

0,00

Акционерное общество «Чирокчи тумани Машина трактор парки»

0

0

0,00

Акционерное общество «Яккабоғ тумани машина трактор парки»

0

0

0,00

Акционерное общество «Китоб машина трактор парки»

0

0

0,00

Акционерное общество «Машина трактор парки бирлашмаси»

0

0

0,00

Акционерное общество «Кашкадарёпахтасаноат»

0

0

0,00

Акционерное общество «Кашкадарё озик-овкат моллари»

0

0

0,00

Акционерное общество «Косон ёг-екстракция»

0

0

0,00

Акционерное общество «Кашкадарё ҳудудий электр тармоклари»

0

0

0,00

Акционерное общество «Муборак иссиқлик электр маркази»

0

0

0,00

Акционерная Компания «Узгеобурғунефтгаз»

0

0

0,00

Акционерное общество «Кашкадарёнефтгазишчи-таъминот»

0

0

0,00

Акционерное общество «Карши ёг-екстраксиа»

0

0

0,00

Акционерное общество «Еркургон деҳкон (озик-овкат) бозори»

0

0

0,00

Акционерное общество «Иссиклик манбаи»

0

0

0,00

Акционерное общество «Shahrisabz vino-aroq»

0

0

0,00

Акционерное общество «Каракалпакстан дан онимлери»

0

0

0,00

Акционерное общество «Тахиаташ дон махсулотлари»

0

0

0,00

Акционерное общество «Кунграт-ун заводы»

0

0

0,00

Акционерное общество «Канлыкуль машина трактор парки»

0

0

0,00

Акционерное общество «Ходжейлийское машина трактор парки»

Ustav fondida yigirma va undan ortiq foizi jamiyatning ustav fondida yigirma yoki undan ortiq foiz egasi bo'lgan yuridik shaxs.

0

0

0,00

Акционерное общество «Нукус ГАЖ машина трактор парки»

Ustav fondida yigirma va undan ortiq foizi jamiyatning ustav fondida yigirma yoki undan ortiq foiz egasi bo'lgan yuridik shaxs.

0

0

0,00

Акционерное общество «РК машина трактор парки бирлашмаси»

0

0

0,00

Акционерное общество «Каракалпокпахтасаноат»

0

0

0,00

Акционерное общество «Каракалпак гушт-сут саwда»

0

0

0,00

Акционерное общество «Еггар»

0

0

0,00

Акционерное общество «Каракалпакское предприятие
территориальных электрических сетей»

0

0

0,00

Акционерное общество «Таҳиятош иссиклик электр стансияси»

0

0

0,00

Акционерное общество «Н-19 Нукус автобус корхонаси»

0

0

0,00

Акционерное общество «Турон-Хожели»

0

0

0,00

Акционерное общество «Чимбай май»

0

0

0,00

Акционерное общество «Коммуналлик иссилик орайи»

0

0

0,00

Акционерное общество «Navoiydonmahsulotlari»

0

0

0,00

Акционерное общество «Кизилтепа ун заводи»

0

0

0,00

Акционерное общество «Кизилкумцемент»

0

0

0,00

Акционерное общество «Навоийпахтасаноат»

0

0

0,00

Акционерное общество «Навои худуддий электр тармоклари корхонаси»

0

0

0,00

Акционерное общество «Навои иссиклик электр стансияси»

0

0

0,00

Акционерное общество «Навоиазот»

0

0

0,00

Акционерное общество «Автотрансстроймеханизация»

0

0

0,00

Акционерное общество «Учкургондонмаҳсулот»

0

0

0,00

Акционерное общество «Попдонмаҳсулотлари»

0

0

0,00

Акционерное общество «Наманганулгуржисавдо»

Ustav fondida yigirma va undan ortiq foizi jamiyatning ustav fondida yigirma yoki undan ortiq foiz egasi bo'lgan yuridik shaxs.

0

0

0,00

Акционерное общество «Наманганагромаш»

Ustav fondida yigirma va undan ortiq foizi jamiyatning ustav fondida yigirma yoki undan ortiq foiz egasi bo'lgan yuridik shaxs.

0

0

0,00

Акционерное общество «Наманган вилоят машина трактор парки бирлашмаси»

0

0

0,00

Акционерное общество «Наманган 3-сон паҳта тозалаш»

0

0

0,00

Акционерное общество «Учкургон пахта тозалаш»

0

0

0,00

Акционерное общество «Поп пахта толаси»

0

0

0,00

Акционерное общество «Гулбоғ пахта тозалш»

0

0

0,00

Акционерное общество «Чуст пахта толаси»

0

0

0,00

Акционерное общество «Косонсой пахта толаси»

0

0

0,00

Акционерное общество «Норин Тола»

0

0

0,00

Акционерное общество «Наманганпахтасаноат»

0

0

0,00

Акционерное общество «Учкургон ёг»

0

0

0,00

Акционерное общество «Нотукимачи»

0

0

0,00

Акционерное общество «Наманган ҳудудий электр тармоклари корхонаси»

0

0

0,00

Акционерное общество «Московско-Узбекский гостиничный коммерческий центр»

0

0

0,00

Акционерное общество «Инвесцтрой»

0

0

0,00

Акционерное общество «Жума Элеватори»

0

0

0,00

Акционерное общество «Самарканд вилоят машина трактор паркилар бирлашмаси»

0

0

0,00

Акционерное общество «СамаркандПахтасаноат»

0

0

0,00

Акционерное общество «Сино»

0

0

0,00

Акционерное общество «Каттакургон ёг-мой»

0

0

0,00

Акционерное общество «Гранит»

0

0

0,00

Акционерное общество «Самарканд электр тармоклари»

0

0

0,00

Акционерное общество «Самаркандкимё»

Ustav fondida yigirma va undan ortiq foizi jamiyatning ustav fondida yigirma yoki undan ortiq foiz egasi bo'lgan yuridik shaxs.

0

0

0,00

Акционерное общество «Бизнес центр Самарканд»

Ustav fondida yigirma va undan ortiq foizi jamiyatning ustav fondida yigirma yoki undan ortiq foiz egasi bo'lgan yuridik shaxs.

0

0

0,00

Акционерное общество «Ингичка кони»

0

0

0,00

Акционерное общество «Самаркандский винкомбинат им. проф. Н. А. Ховренко»

0

0

0,00

Акционерное общество «Иссиклик манбаи»

0

0

0,00

Акционерное общество «Ок олтин дон махсулотлари»

0

0

0,00

Акционерное общество «Ховос дон махсулотлари»

0

0

0,00

Акционерное общество «Сардоба тумани ТМП»

0

0

0,00

Акционерное общество «Сирдарё вилояти машина трактор парки бирлашмаси»

0

0

0,00

Акционерное общество «Пахтаобод пахта тозалаш»

0

0

0,00

Акционерное общество «Гулистон пахта тозалаш»

0

0

0,00

Акционерное общество «Сирдарёпахтасаноат»

0

0

0,00

Акционерное общество «Гулистон экстракт ёг»

0

0

0,00

Акционерное общество «Сирдарё электр тармоклари»

0

0

0,00

Акционерное общество «Сирдарё иссиклик электр стансияси»

0

0

0,00

Акционерное общество «Республика кимё маҳсулотлари базаси»

0

0

0,00

Акционерное общество «Шурчи дон махсулотлари»

0

0

0,00

Акционерное общество «Ангор машина трактор парки»

0

0

0,00

Акционерное общество «Денов машина трактор парки»

0

0

0,00

Акционерное общество «машина трактор парки худудий бирлашмаси»

0

0

0,00

Акционерное общество «Музработ машина трактор парки»

0

0

0,00

Акционерное общество «Сурхондарёпахтасаноат»

0

0

0,00

Акционерное общество «Сурхондарё озик-овкат моллари»

0

0

0,00

Акционерное общество «Сурхонозиковкатсаноати»

Ustav fondida yigirma va undan ortiq foizi jamiyatning ustav fondida yigirma yoki undan ortiq foiz egasi bo'lgan yuridik shaxs.

0

0

0,00

Акционерное общество «Сурхондарё худудий электр тармоклари корхонаси»

Ustav fondida yigirma va undan ortiq foizi jamiyatning ustav fondida yigirma yoki undan ortiq foiz egasi bo'lgan yuridik shaxs.

0

0

0,00

Акционерное общество «Шарғункўмир»

0

0

0,00

Акционерное общество «Алмалыкский горно- металлургический комбинат»

0

0

0,00

Акционерное общество «Бекободцемент»

0

0

0,00

Акционерное общество «Оҳангароншифер»

0

0

0,00

Акционерное общество «Узбекский металлургический комбинат»

0

0

0,00

Акционерное общество «Охангарон тумани машина трактор парки»

0

0

0,00

Акционерное общество «Янгийул тумани машина трактор парки»

0

0

0,00

Акционерное общество «Тошкент вилояти "машина трактор парки бирлашмаси»

0

0

0,00

Акционерное общество «Тошкент эшилган маҳсулотлар фабрикаси»

0

0

0,00

Акционерное общество «Далварзин пахта тозалаш заводи»

0

0

0,00

Акционерное общество «Ўзбекистон пахта тозалаш заводи»

0

0

0,00

Акционерное общество «Пискент пахта тозалаш заводи»

0

0

0,00

Акционерное общество «Чиноз пахта тозалаш заводи»

0

0

0,00

Акционерное общество «Мустакил Ўзбекистон 5-йиллиги»

0

0

0,00

Акционерное общество «Мустакиллик пахта тозалаш»

0

0

0,00

Акционерное общество «Тошкентвилоятпахтасаноат»

0

0

0,00

Акционерное общество «Чирчиқ трансформатор заводи»

0

0

0,00

Акционерное общество «Янгийул ёг-мой»

0

0

0,00

Акционерное общество «Эйвалек маҳсус темир бетон»

0

0

0,00

Акционерное общество «Узббеккумир»

Ustav fondida yigirma va undan ortiq foizi jamiyatning ustav fondida yigirma yoki undan ortiq foiz egasi bo'lgan yuridik shaxs.

0

0

0,00

Акционерное общество «Янги Ангрен иссиклик электр стансияси»

Ustav fondida yigirma va undan ortiq foizi jamiyatning ustav fondida yigirma yoki undan ortiq foiz egasi bo'lgan yuridik shaxs.

0

0

0,00

Акционерное общество «Ангрен иссиклик электр стансияси»

0

0

0,00

Акционерное общество «Тошкент электр тармоклари»

0

0

0,00

Ташкентское территориальное Акционерное общество «Кишлокхужаликкимё»

0

0

0,00

Акционерное общество «Паркент ИКМК»

0

0

0,00

Акционерное общество «Узбекгеофизика»

0

0

0,00

Акционерная компания "Узнефтегазмаш"

0

0

0,00

Акционерное общество «Саноатқалинқоғозсавдо»

0

0

0,00

Акционерное общество «Ўзбекистон каттик котишмалар ва утга чидамли металлар комбинати»

0

0

0,00

Акционерное общество «Чирчиккишлокмаш»

0

0

0,00

Акционерное общество «Тошвилсувокава»

0

0

0,00

Государственная акционерная компания «Узкитобсавдо»

0

0

0,00

Акционерная компания «Дори-Дармон»

0

0

0,00

Акционерная компания «Узавтосаноат»

0

0

0,00

Акционерная компания «Уздонмахсулот»

0

0

0,00

Акционерное общество «Узкоммаишийсавдо»

0

0

0,00

Акционерное общество «Узёғочқоғозсавдо»

0

0

0,00

Акционерное общество «Узкимёполимерсавдо»

0

0

0,00

Акционерное общество «Узэлтехсаноат»

0

0

0,00

Акционерное общество «Портлатишсаноат»

0

0

0,00

Акционерное общество «Пахтасаноат Илмий Маркази»

0

0

0,00

Акционерное общество «Оникс»

0

0

0,00

Акционерное общество «Фотон»

Ustav fondida yigirma va undan ortiq foizi jamiyatning ustav fondida yigirma yoki undan ortiq foiz egasi bo'lgan yuridik shaxs.

0

0

0,00

Акционерное общество «Озик-овкат моллари»

Ustav fondida yigirma va undan ortiq foizi jamiyatning ustav fondida yigirma yoki undan ortiq foiz egasi bo'lgan yuridik shaxs.

0

0

0,00

Акционерное общество «Тошкент ёг-мой комбинати»

0

0

0,00

Акционерное общество «Шифобахш булоқ»

0

0

0,00

Акционерный коммерческий ипотечный банк «Ипотека-банк»

0

0

0,00

Акционерное общество «Боштранслойиха»

0

0

0,00

Государственная акционерная железнодорожная компания «Ўзбекистон темир йўллари»

0

0

0,00

Государственная акционерная компания «Узбекенгилсаноат»

0

0

0,00

Акционерное общество «Гидропроект»

0

0

0,00

Государственная акционерная компания «Узбекэнерго»

0

0

0,00

Акционерное общество «Кишлокэнерголойиха»

0

0

0,00

Акционерное общество «Узбекгидроенергокурилиш»

0

0

0,00

Акционерное общество «Тошкент иссиклик электр маркази»

0

0

0,00

Акционерное общество «Тошкент шаҳар электр тармоклари корхонаси»

0

0

0,00

Акционерное общество «Гидромахсускурилиш»

0

0

0,00

Государственная акционерная компания «Узкимёсаноат»

0

0

0,00

Акционерное общество «Ташгипрогор»

0

0

0,00

Акционерное общество «ТошуйжойЛИТИ»

0

0

0,00

Акционерное общество «Узогирсаноатлойиха институти»

0

0

0,00

Акционерное общество «Матбуот таркатувчи»

0

0

0,00

Акционерное общество «Ўзбекистон почтаси»

0

0

0,00

Акционерная компания «Узбектелеком»

0

0

0,00

Издательско – полиграфическая акционерная компания «Шарк»

0

0

0,00

Государственная акционерная компания международных автомобильных перевозок «Урта осиё транс»

0

0

0,00

Государственная акционерная внешторговая компания «Марказсаноатэкспорт» в форме акционерного общества

Ustav fondida yigirma va undan ortiq foizi jamiyatning ustav fondida yigirma yoki undan ortiq foiz egasi bo'lgan yuridik shaxs.

0

0

0,00

Государственная акционерная внешторговая компания "Узинтеримпекс" в форме акционерного общества

Ustav fondida yigirma va undan ortiq foizi jamiyatning ustav fondida yigirma yoki undan ortiq foiz egasi bo'lgan yuridik shaxs.

0

0

0,00

Государственная акционерная внешторговая компания "Узмарказимпекс" в форме акционерного общества

0

0

0,00

Акционерное общество «Узбекекспертиза»

0

0

0,00

Государственная акционерная внешторговая компания "Узпроммашимпекс" в форме акционерного общества

0

0

0,00

Акционерное общество «Узекспомарказ» Миллий кургазма компанияси»

0

0

0,00

Акционерное общество «Сувмаш»

0

0

0,00

Акционерное общество «Узсувлойиха»

0

0

0,00

Акционерное общество «Сувсаноатмаш»

0

0

0,00

Акционерное общество «Узбекфилм»

0

0

0,00

Акционерное общество «Телерадиоканал «Ешлар»

0

0

0,00

Акционерная компания «Узнефтмахсулот»

0

0

0,00

Акционерная компания «Узнефтгазказибчикариш»

0

0

0,00

Акцонерная компания «Узтрансгаз»

0

0

0,00

Национальная Холдинговая Компания «Узбекнефтгаз»

0

0

0,00

Акционерное общество с иностранным капиталом «Тошкент рангли метал парчалари ва резги-чикитларини тайёрлаш ва кайта ишлаш заводи»

0

0

0,00

Акционерное общество «Газавтоматика»

0

0

0,00

Акционерное общество «Ўзбекистон Республика товар хом ашё биржаси»

0

0

0,00

Акционерное общество «Совпластитал»

0

0

0,00

Акционерное общество «Мулк-сармоя брокерлик уйи»

Ustav fondida yigirma va undan ortiq foizi jamiyatning ustav fondida yigirma yoki undan ortiq foiz egasi bo'lgan yuridik shaxs.

0

0

0,00

Акционерное общество Совместное предприятие «УзПетрол»

Ustav fondida yigirma va undan ortiq foizi jamiyatning ustav fondida yigirma yoki undan ortiq foiz egasi bo'lgan yuridik shaxs.

0

0

0,00

Акционерное общество «Марказий Ипподром»

0

0

0,00

Акционерное общество «Элсис-савдо»

0

0

0,00

Акционерное общество «Мехмост»

0

0

0,00

Акционерное общество «Республиканская фондовая биржа «Тошкент»

0

0

0,00

Акционерное общество «Узкишлокхужаликмашлизинг»

0

0

0,00

Акционерное общество «Ўзбекистон» дам олиш-согломлаштириш»

0

0

0,00

Акционерное общество «Тошкент иссиклик маркази»

0

0

0,00

Акционерное общество «Халк истеъмол товарларининг республика кургазма-ярмарка савдоси маркази»

0

0

0,00

Государственная акционерная объединение «Ташкентское авиационное производственное объединение имени В. П. Чкалова»

0

0

0,00

Холдинговая компания "Узвиносаноат-холдинг"

0

0

0,00

Акционерное общество «БМКБ-агромаш»

0

0

0,00

Акционерное общество «Узпахтамаш»

0

0

0,00

Акционерное общество «Тошкент трактор заводи»

0

0

0,00

Акционерное общество «Агрегат заводи»

0

0

0,00

Акционерное общество «Технолог»

0

0

0,00

Акционерное общество «Тошкент шахар йул курилиш ва таъмирлаш трести»

0

0

0,00

Акционерное общество «Курилиш бирлашмаси»

0

0

0,00

Акционерное общество «Кварц»

0

0

0,00

Акционерное общество «Фарғона туман машина трактор парки»

0

0

0,00

Акционерное общество «Олтиарык машина трактор парки»

Ustav fondida yigirma va undan ortiq foizi jamiyatning ustav fondida yigirma yoki undan ortiq foiz egasi bo'lgan yuridik shaxs.

0

0

0,00

Акционерное общество «Данғара тумани "Машина трактор парки»

Ustav fondida yigirma va undan ortiq foizi jamiyatning ustav fondida yigirma yoki undan ortiq foiz egasi bo'lgan yuridik shaxs.

0

0

0,00

Акционерное общество «Фуркат Машина трактор парки»

0

0

0,00

Акционерное общество «машина трактор парки бирлашмаси»

0

0

0,00

Акционерное общество «Ўзбекистон тум. машина трактор парки»

0

0

0,00

Акционерное общество

«Риштон машина трактор парки»

0

0

0,00

Акционерное общество

«Куштепа тумани Машина трактор парки»

0

0

0,00

Акционерное общество

«Фарғона вилоят "Пахтасаноат»

0

0

0,00

Акционерное общество

«Фаргона гушт-сут савдо»

0

0

0,00

Акционерное общество

«Фаргона ёг-мой»

0

0

0,00

Акционерное общество

«Фаргона иссиклик электр маркази»

0

0

0,00

Акционерное общество «Фарғонаазот»

0

0

0,00

Акционерное общество «Кокандский суперфосфатный завод»

0

0

0,00

Акционерное общество

«Кукон ёг-мой»

0

0

0,00

Акционерное общество «Куконспирт»

0

0

0,00

Акционерное общество

«Фарғона вилоят энерго марказ»

0

0

0,00

Акционерное общество «Хоразмдонмаҳсулотлари»

0

0

0,00

Акционерное общество «Хоразмпахтасаноат»

0

0

0,00

Акционерное общество

«Урганч ёг»

0

0

0,00

Акционерное общество

«Хоразм электр тармоклари»

0

0

0,00

Акционерное общество «Хоразмсувқурилиш»

0

0

0,00

Акционерное общество

«Хоразм иссиклик манбаи»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Автотрактор»

Ustav fondida yigirma va undan ortiq foizi jamiyatning ustav fondida yigirma yoki undan ortiq foiz egasi bo'lgan yuridik shaxs.

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Андижон гушт-сут савдо»

Ustav fondida yigirma va undan ortiq foizi jamiyatning ustav fondida yigirma yoki undan ortiq foiz egasi bo'lgan yuridik shaxs.

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Китоб савдоси»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Олтинкул туман Коммунальная монтажная служба»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Пахтаобод коммунал монтаж»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Хужалик маданий моллар базаси»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Андижон улгуржи савдо ишлаб чикариш базаси»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Избоскан туман киновидео»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Асака темир-бетон буюмлари»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Олтинкул туман коммунал эксплуатация бошкармаси»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Буз туман коммунал эксплуатация бошкармаси»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Бухоро таъмирлаш»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Бухоропахтатранс»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Бухоро озик-овкат»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Мадаткор Фарм»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Когон шахар босмахонаси»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Чорванасл»

Ustav fondida yigirma va undan ortiq foizi jamiyatning ustav fondida yigirma yoki undan ortiq foiz egasi bo'lgan yuridik shaxs.

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Евроснар»

Ustav fondida yigirma va undan ortiq foizi jamiyatning ustav fondida yigirma yoki undan ortiq foiz egasi bo'lgan yuridik shaxs.

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Бунёдкор Зафаробод»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Нурли дон»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Бустон олами»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Фарход кинотеатр»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Бустон лойиҳа кидирув идораси»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Бизнес-инкубатор»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Насил хизмат»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Жиззахкишлоксувлойиха»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Жиззах иссиклик энергокурилиш»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Китоб туман "Сувокова"»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Вилоят босмахонаси»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Косон дон махсулотлари кабул килиш»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Нишон толаси»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Китоб автойул»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Кашкадарё йул таъминот»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Мулк-30»

Ustav fondida yigirma va undan ortiq foizi jamiyatning ustav fondida yigirma yoki undan ortiq foiz egasi bo'lgan yuridik shaxs.

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Китоб савдо тайёрлов»

Ustav fondida yigirma va undan ortiq foizi jamiyatning ustav fondida yigirma yoki undan ortiq foiz egasi bo'lgan yuridik shaxs.

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Муборак уй-жойлардан фойдаланиш куп тармокли корхонаси»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Касби нон ишлаб чикариш»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Касби умумий овкатланиш»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Карши санитар тозалаш»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Строительно-монтажное предприятие-1»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Китоб туман савдо»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Китоб ок сув умумий овкатланиш»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Китоб туман тайёрлов савдо»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Кукдала савдо»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Дехконобод нон ишлаб чикариш»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Нишон туман тайёрлов савдо»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Карши туман савдо»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Карши насаф савдо»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Косон туман савдо»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Муборак туман савдо»

Ustav fondida yigirma va undan ortiq foizi jamiyatning ustav fondida yigirma yoki undan ortiq foiz egasi bo'lgan yuridik shaxs.

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Касби тараккиёт савдо»

Ustav fondida yigirma va undan ortiq foizi jamiyatning ustav fondida yigirma yoki undan ortiq foiz egasi bo'lgan yuridik shaxs.

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Касби тумани тайёрлов савдо»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Китоб улуржи универсал савдо базаси»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Камаши туманлараро улгуржи чакана савдо ишлаб чикариш»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Карши универсал улгуржи савдо базаси»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Чирокчи тумани Саёхат»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Косон пулати матлуботсавдо»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Государственный архитектурно-строительный надзор Яккабагского района»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Кашкадарёкоммундренаж»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Бекмуродова Райхон»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Карши универсал улгуржи савдо базаси-2»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Чимбай-дан»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Мангит пилла»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Нукус киновидео»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Коракалпогистон Республикаси бизнес-инкубатори»

Ustav fondida yigirma va undan ortiq foizi jamiyatning ustav fondida yigirma yoki undan ortiq foiz egasi bo'lgan yuridik shaxs.

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Тахиаташ коммунал хызмет»

Ustav fondida yigirma va undan ortiq foizi jamiyatning ustav fondida yigirma yoki undan ortiq foiz egasi bo'lgan yuridik shaxs.

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Чимбай Автотранспортный тракторный парк-40»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Нокис арка автовокзал»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Ходжейли коммунал хызмети»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Халкабад коммунал хазмети»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Караузяк коммунал хызмети»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Кунград коммунал хызмет»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Шоманай коммунал хызмет»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Нукусреммаш»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Каракалпаккутересавда»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Тахиаташ ыссылык тармагы»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Турткуль универсал улгуржи савдо базаси»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Кармана ичимлик сув»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Континент-Н»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Кармана Мой Инвест»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Vang`ozi agro-eksport»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Сувлойиха»

Ustav fondida yigirma va undan ortiq foizi jamiyatning ustav fondida yigirma yoki undan ortiq foiz egasi bo'lgan yuridik shaxs.

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Навоимонтажавтоматика»

Ustav fondida yigirma va undan ortiq foizi jamiyatning ustav fondida yigirma yoki undan ortiq foiz egasi bo'lgan yuridik shaxs.

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Сабзавот нав уруглари»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Кизилтепа таъминот УСБ (улгуржи савдо базаси)»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Нурота иссиклик манбаи»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Ибрат босмахонаси»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Барион»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Намангантолатекстил»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Муштарий»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Биосервис»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Чорток ипак курти»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Поп Санитар-тозалов»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Хур озод юрт»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Каттакургон босмахонаси»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Ургут босмахонаси»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Алпомиш»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Катакургон пилла уругчилик заводи»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Самарканд улгуржи савдо инвест базаси»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Каттакургон йул курувчи»

Ustav fondida yigirma va undan ortiq foizi jamiyatning ustav fondida yigirma yoki undan ortiq foiz egasi bo'lgan yuridik shaxs.

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«АТЭК»

Ustav fondida yigirma va undan ortiq foizi jamiyatning ustav fondida yigirma yoki undan ortiq foiz egasi bo'lgan yuridik shaxs.

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Передвижная механизированная колонна -11»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Кафолат»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Ургут туман Коммунально-эксплуатационное управление»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Sirdaryo gosht-sut savdo»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Гулистон бизнес инкубатор»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Гулистонпарранда»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Янгиер шаҳар Коммунально-эксплуатационное управление»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Гулистон Автошохбекат»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Иссиклик манбаи»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«3-худудий автотранспорт парки»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью

«Гулистон 2535-сонли автожамланма»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Бойсун сувокава»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Фарход-Холиёров сувокава»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Кумкургон сувокава»

Ustav fondida yigirma va undan ortiq foizi jamiyatning ustav fondida yigirma yoki undan ortiq foiz egasi bo'lgan yuridik shaxs.

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Термиз шахар сувокава»

Ustav fondida yigirma va undan ortiq foizi jamiyatning ustav fondida yigirma yoki undan ortiq foiz egasi bo'lgan yuridik shaxs.

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Сариосиё дон»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Агрохизмат шиндонг»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Сурхондарёкитобсавдо»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «1-сонли ШСЗ»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Денов киновидео»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Алпомиш»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Тадбиркорлар маркази»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Бустонлик тумани машина трактор парки»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Далварзин таъмирлаш заводи»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Халкобод машина трактор парки»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Кичкинтой»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Дустобод тажриба механика заводи»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Чирчик гушт-сут савдо»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Бекобод гушт-сут савдо»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Олмалик гушт-сут савдо»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Мухандис»

Ustav fondida yigirma va undan ortiq foizi jamiyatning ustav fondida yigirma yoki undan ortiq foiz egasi bo'lgan yuridik shaxs.

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Зилол»

Ustav fondida yigirma va undan ortiq foizi jamiyatning ustav fondida yigirma yoki undan ortiq foiz egasi bo'lgan yuridik shaxs.

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Тошкент гидромеханизация курилиш бошкармаси»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Тошкент темир-бетон буюмлари заводи»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Келес шароб»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Шарк»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Нур»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «БЛКТБ Мевасабзавот»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Tosh kommunal ta`minot»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «O`zimpeksaloqa»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Tog`-geologiya jamlama ekspediciyasi»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Маданий моллари»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Тоштемирйуллойиха»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Sirkechi Tashtekstil»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Узпулаткурилмалойиха»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «UzGIP»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Йул-лойиха бюроси»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Узбеккоммуналлойихакурилиш»

Ustav fondida yigirma va undan ortiq foizi jamiyatning ustav fondida yigirma yoki undan ortiq foiz egasi bo'lgan yuridik shaxs.

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Узгазлойиха»

Ustav fondida yigirma va undan ortiq foizi jamiyatning ustav fondida yigirma yoki undan ortiq foiz egasi bo'lgan yuridik shaxs.

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Узтиблойиха»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Suvsanoatfuqaroli»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Кишлоккурилишлойиха»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Узагросаноатлойиха»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Узенгсаноатлойиха»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Geoburtexnika»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «O`zbekiston Respublikasi ilmiy-ommabop va hujjatli filmlar kinostudiyasi (SDF)»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Отель "Узбекистон"»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Тарихий ёдгорлик таъмирлаш»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Курилма»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Элсис Клиринг»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Тайёрловсавдо»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Ko`chmas mulk va sarmoyalar agentligi»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Диоксид бизнес»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Друппа-дизайн КК»

Ustav fondida yigirma va undan ortiq foizi jamiyatning ustav fondida yigirma yoki undan ortiq foiz egasi bo'lgan yuridik shaxs.

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Coca-Cola ичимлиги Ўзбекистон, ЛТД ЧСИ»

Ustav fondida yigirma va undan ortiq foizi jamiyatning ustav fondida yigirma yoki undan ortiq foiz egasi bo'lgan yuridik shaxs.

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Бинокор КК»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «М.Улугбек тумани коммунал таъмирлаш-аварияни тиклаш хизмати»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Маротранс»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «O`zshaharlararoavtotrans»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «ТашОРМЗ»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Хамза тумани коммунал таъмирлаш-аварияни тиклаш хизмати»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Миробод тумани коммунал таъмирлаш-аварияни тиклаш хизмати»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Учтепа тумани коммунал таъмирлаш-аварияни тиклаш хизмати»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью совместное предприятие "Стройсервис"

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Issiqlikquvvatta`mir»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Яккасарой тумани коммунал таъмирлаш-аварияни тикланиш хизмати»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «4-son ta`mirlash qurilish yig`ish boshqarmasi»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Коммунально-ремонтная аварийная восстановительная служба Бектемирского района»

Ustav fondida yigirma va undan ortiq foizi jamiyatning ustav fondida yigirma yoki undan ortiq foiz egasi bo'lgan yuridik shaxs.

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Коммунально-ремонтная аварийная восстановительная служба Чиланзарского района»

Ustav fondida yigirma va undan ortiq foizi jamiyatning ustav fondida yigirma yoki undan ortiq foiz egasi bo'lgan yuridik shaxs.

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Коммунально-ремонтная аварийная восстановительная служба Сергелийского района»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Central Asia Megastar»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «"Biznes-Daily media" ноширлик уйи»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Toshkent otchopari»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Маргилон таъмирлаш механика заводи»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Фаргона ободончилик»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Риштон бош пиллахона»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Маргилон киновидео»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Багдод босмахонаси»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Фаргона пилла наслчилик»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Данғара тумани Урай»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Марғилон китоб савдо»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Фаргонаулгуржисавдо»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Кукон энерго марказ»

Ustav fondida yigirma va undan ortiq foizi jamiyatning ustav fondida yigirma yoki undan ortiq foiz egasi bo'lgan yuridik shaxs.

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Бағдод пиллахона»

Ustav fondida yigirma va undan ortiq foizi jamiyatning ustav fondida yigirma yoki undan ortiq foiz egasi bo'lgan yuridik shaxs.

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Акбаробод мебел»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Фарғона шаҳар 64-Автокорхона»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Киргули иссиклик манбаи»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Фаргона темир йул таъминот»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Маҳалий саноат»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Богдод туманлараро моддий-техника таъминот»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Фаргона пиво»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Бувайда Янгикургон пилла»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Урганч иссиклик тармоклари»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Сувокава»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Янгиарик машина трактор парки»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Хазарасп машина трактор парки»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Хива машина трактор парки»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Шовот машина трактор парки»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Хоразм машина трактор парки бирлашмаси»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Урганч ипак курти тухуми»

Ustav fondida yigirma va undan ortiq foizi jamiyatning ustav fondida yigirma yoki undan ortiq foiz egasi bo'lgan yuridik shaxs.

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью Урганч гушт

Ustav fondida yigirma va undan ortiq foizi jamiyatning ustav fondida yigirma yoki undan ortiq foiz egasi bo'lgan yuridik shaxs.

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «3-сон КМП»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Хоразм Сарбон»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Буюк карвон»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Урганч шахар коммунал фойдаланиш»

0

0

0,00

Общество с ограниченной ответственностью «Шовот коммунал фойдаланиш»

0

0

0,00

АО «Самаркандский винкомбинат им. проф. Н. А. Ховренко»

Ustav fondida yigirma va undan ortiq foizi jamiyatning ustav fondida yigirma yoki undan ortiq foiz egasi bo'lgan yuridik shaxs.
ООО «Бухоро таъмирлаш»
АО «Автотрансстроймеханизация»
АО «Navoiydonmahsulotlari»
ООО «Сариосиё дон»
ООО СП "Стройсервис"
АО «Боштранслойиха»
АО «Олтинкул туман КМС»
АО «Пахтаобод КМК»
АО «Узбекгеофизика»
ООО «Насил хизмат» Шовот дон маҳсулотлари
АО «Чирчиқ трансформатор заводи»
АО «Гидропроект»
ООО «Касби нон ишлаб чикариш»
ООО «Касби умумий овкатланиш»

*) Юридик манзил бўйича маълумотлар Давлат Статистика қўмитасининг Ягона давлат регистри (www.registr.stat.uz веб сайт) маълумотлари асосида тайёрланган

“O’zmontajmaxsusqurilish” aksiyadorlik kompaniyasi Affillangan shaxslar ro'yxatini quyidagi manzil bo'yicha yuklab olishingiz mumkin:

microsoft-word-2013-23-535x535.png “O’zmontajmaxsusqurilish” aksiyadorlik kompaniyasi Affillangan shaxslar ro'yxati (.docx 80 KB) 
загрузка карты...